Riječ rektora

Riječ rektora Sveučilište obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“

Poštovani,

dobrodošli na stranice Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“!
Srdačno Vas pozdravljam u ime Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“ (u daljnjem tekstu: SOISFT), koje je osnovano kao visokoškolska i znanstveno-istraživačka ustanova za potrebe sustava domovinske sigurnosti i obrane Republike Hrvatske. SOISFT nastavlja tradiciju obrazovanja i školovanja koju je do sada organiziralo i vodilo Hrvatsko vojno učilište te Obavještajne akademije, izniklih na temeljima znanja i potreba iskazanih u Domovinskom ratu za samostalnost i neovisnost Republike Hrvatske.

Uzimajući u obzir složenu globalnu sigurnosnu dinamiku i brojne izazove s kojima se već dulje vrijeme susrećemo, kako u 20. tako i u 21. stoljeću, SOISFT predstavlja ostvarenje temeljnih ciljeva Republike Hrvatske usmjerenih na stvaranje znanstveno-obrazovne te istraživačke institucije koja će svojim kapacitetima, znanjem i znanstveno-nastavnom izvrsnošću pružiti potrebnu potporu sustavu domovinske sigurnosti i obrane. U tom će smislu SOISFT razvijati svoje programe u skladu s ukazanim potrebama koje će se utvrđivati u izravnoj komunikaciji s institucijama, organizacijama, javnim i privatnim sektorom koji će imati koristi od studenata kada završe proces školovanja. SOISFT će poticati razvoj kritičkog razmišljanja, znanstvene izvrsnosti, otvorenosti i uključivosti. Sve u skladu s motom SOISFT-a: Sapere et Agere Aude (Usudi se misliti i djelovati).

SOISFT je usmjeren prvenstveno na školovanje i obuku kadra koji će biti stručan, osposobljen i prepoznatljiv za djelovanje u sustavu domovinske sigurnosti i obrane Republike Hrvatske. Profesionalan pristup procesima učenja i širenja znanja, visoka razina kvalitete u nastavnim procesima te razvijena međunarodna suradnja, temeljena na zajedničkim europskim političkim i sigurnosnim vrijednostima, predstavlja bit sveučilišta.

Stvaranje izvrsnosti, međunarodne prepoznatljivosti i znanstveno-stručne relevantnosti u euroatlantskom području i na globalnoj razini ostvaruje se isključivo preko pojedinaca koji čine sveučilišnu zajednicu. Upravo zato, SOISFT će raditi na jačanju osobne i grupne važnosti, uključivosti i svjesnosti o potrebi poštivanja i izgradnje sustava vrijednosti, načela i uvjerenja na kojima je moderna Republika Hrvatska obranjena i osamostaljena u Domovinskom ratu.

SOISFT će poticati i razvijati znanstveno-istraživačke sposobnosti i mogućnosti prvenstveno djelovanjem u okviru Instituta za sigurnosne i obrambene studije. Stručnjaci će u tom Institutu dati punu potporu strategijskom sagledavanju sigurnosnih izazova i procesa s kojima će se Republika Hrvatska, kao odgovorna članica Europske Unije i NATO saveza, suočavati. SOISFT će, s ciljem promicanja znanstveno-stručnih istraživanja nastaviti s dosadašnjom praksom poticanja objave rezultata tih aktivnosti. Znanstveni časopisi kao što su Strategos te National Security and the Future činit će okosnicu našeg znanstvenog i stručnog izdavačkog djelovanja.

Tehnološki napredak, modernizacija i globalizacijski procesi izravno utječu na stjecanje novih potrebnih znanja kao i njihovog širenja. Međunarodna suradnja je cilj i potreba SOISFT-a jer se više nitko ne može samostalno, bez partnera, prijatelja i saveznika, učinkovito nositi sa sigurnosnim izazovima sadašnjice i budućnosti. Međunarodni projekti i međunarodna suradnja predstavljaju jedan od ključnih strateških usmjerenja SOISFT-a. Visokom razinom nastavne i nenastavne mobilnosti, sudjelovanjem u europskim istraživačkim i razvojnim projektima te u suradnji s partnerskim institucijama na euroatlantskoj razini, SOISFT ostvaruje međunarodnu relevantnost i postavlja europske standarde izvrsnosti u kontekstu vojno-obrambenih i sigurnosno-obavještajnih znanosti i umijeća čime se jača ne samo obrambeni i sigurnosni štit Republike Hrvatske, već i cjelokupne Europske unije i NATO saveza.

Služeći zajednici razvojem i primjenom novih korisnih znanja te odgojem i obrazovanjem budućih generacija, iskreno vas pozdravljamo i zahvaljujemo na zanimanju za naše programe i projekte.

 

Rektor
prof. dr. sc. Ivica Lučić