O sveučilištu

Sveučilište obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“ je novoosnovano sveučilište u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu i Splitu. Formalno je osnovano u travnju 2021. godine i predstavlja vodeću visokoškolsku i znanstvenoistraživačku ustanovu za potrebe sustava domovinske sigurnosti i obrane u Republici Hrvatskoj.