Odlazna mobilnost osoblja

U okviru Erasmus+ programa i Ključne aktivnosti 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“ može provesti period mobilnosti u inozemstvu u svrhu:

1. poučavanja (nastavno osoblje) i/ili 2. osposobljavanja (nastavno i nenastavno osoblje).

– Razdoblje poučavanja između dvije države sudionice u programu mora trajati najkraće dva dana, a najdulje dva mjeseca (najmanje 8 sati nastave).

– Razdoblje poučavanja između države sudionice u programu i partnerske države mora trajati najkraće pet dana, a najdulje dva mjeseca (najmanje 8 sati nastave).

– Ako nastavno osoblje odabire kombiniranu mobilnost koja uključuje osposobljavanje i poučavanje, onda je dužno održati najmanje 4 sata predavanja.

 

Gdje je moguće ostvariti mobilnost?

Države članice Europske unije (EU) – programske države Treće države sudionice – partnerske države pridružene programu
Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Njemačka, Estonija, Irska, Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Cipar, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Austrija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka, Finska, Švedska Sjeverna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska, Srbija


*Mobilnost je moguće ostvariti i u trećim zemljama koje nisu pridružene programu i koje nisu u skupini partnerskih država pridruženih programu. Više o uvjetima, pravima i obvezama mobilnosti u trećim zemljama koje nisu pridružene programu pročitajte ovdje.

Nastavno i nenastavno osoblje prijavljuje se na natječaje koji su namijenjeni razmjeni za pojedina geografska područja (programske države i partnerske države) i za pojedine kategorije osoblja (nastavno i nenastavno osoblje) i to prema slijedećoj tablici:

Nastavno osoblje Nenastavno osoblje
Mobilnost unutar EU-a:

 • Erasmus+ KA131
 • Natječaj za akademsku mobilnost
Mobilnost unutar EU-a:

 • Erasmus+ KA131
Mobilnost izvan EU-a:

 • Erasmus+ KA171
 • Erasmus+ KA131 – međunarodno otvaranje
 • Natječaj za akademsku mobilnost
Mobilnost izvan EU-a:

 • Erasmus+ KA171
 • Erasmus+ KA131 – međunarodno otvaranje


Erasmus+ KA131

Mobilnost unutar programskih zemalja i trećih država sudionica – partnerskih zemalja pridruženih programu.

Mobilnost je moguće ostvariti u svrhu:

 • poučavanja – nastavno osoblje Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“,
 • stručnog usavršavanja osoblja u organizacijama, institutima i na visokim učilištima – job shadowing ili Erasmus Staff Week za nastavno i nenastavno osoblje.

 

Prijave se podnose u skladu s natječajnim uvjetima.

 

Erasmus+ KA171, Erasmus+ KA131 – međunarodno otvaranje

Mobilnost unutar trećih zemalja koje nisu pridružene programu. Da bi se navedena mobilnost ostvarila, sveučilište treba imati potpisan bilateralni Erasmus+ međuinstitucijski ugovor o suradnji.

Mobilnost je moguće ostvariti u svrhu:

 • poučavanja – nastavno osoblje,
 • kombinacije poučavanja i stručnog usavršavanja – nastavno osoblje,
 • stručnog usavršavanja/osposobljavanja – nastavno i nenastavno osoblje.

 

Prijave se podnose u skladu s natječajnim uvjetima.

 

Važne napomene i uvjeti

Period trajanja mobilnosti propisan je natječajem. U period trajanja mobilnosti ne uračunavaju se dani putovanja. Prije početka poučavanja, nastavno osoblje i matična institucija pošiljateljica i institucija primateljica potpisuju sporazum o mobilnosti. U tom se dokumentu utvrđuju ciljevi učenja, prava i obveze te način na koji će razdoblje poučavanja biti priznato.

 

Financijska potpora tijekom mobilnosti

Bespovratnim sredstvima EU-a doprinosi se putnim troškovima i dnevnicama tijekom boravka u inozemstvu, a iznos ovisi o:

 • odredišnoj zemlji,
 • u slučaju mobilnosti između programskih zemalja, broju zahtjeva kandidata iz vaše zemlje koji namjeravaju poučavati u inozemstvu,
 • udaljenosti između vaše zemlje i odredišne zemlje,
 • u slučaju mobilnosti između država sudionica u programu, dostupnosti drugih izvora financiranja u vašoj zemlji ili regiji.

 

Ako poučavate u inozemstvu u državama sudionicama u programu u okviru razmjene osoblja institucija visokog obrazovanja, matična institucija pošiljateljica odgovorna je za sve isplate.

Ako poučavate u inozemstvu u okviru razmjene između države sudionice u programu ili partnerske države, vaša matična institucija i institucija primateljica odlučit će koja će vam isplatiti sredstva.

Iznosi bespovratnih sredstava za poučavanje u inozemstvu u okviru razmjene između države sudionice u programu ili partnerske države objavljeni su u programskom vodiču za Erasmus+. Sve informacije o iznosima bespovratnih sredstava, možete dobiti od strane sveučilišnog Ureda za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju ili nacionalne Agencije za mobilnost i programe EU. Zahtjev za bespovratna sredstva podnosite putem Ureda za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju. 

Nastavno i nenastavno osoblje zainteresirano za programe mobilnosti, može se za sva pitanja obratiti Uredu za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“ i to fizičkim dolaskom u ured ili putem e-maila: nina.tomic@sois-ft.hr i/ili dolores.bakica@sois-ft.hr.